لیست دسته بندی ها

بتن های خاص شرکت

بتن پر توان (High Strength Concrete)

در چند دهه اخیر رسیدن به مقاومت بالا در بتن از اهداف اصلی دست اندر کاران کارهای بتنی بوده است. بر اساس تعریف آیین نامه های مختلف ، بتن با مقاومت بالا بتنی است که دارای مقاومت فشاری نمونه استوانه ای 28 روزه بالاتر از 42 مگاپاسکال باشد. شایان ذکر است که اکثر آیین نامه های بتن هنوز مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در سازه ها را به  60 مگا پاسکال محدود می کنند

غالبا ساخت بتنی با مقاومت فشاری در حدود 50 مگا پاسکال با کاهش نسبت آب به سیمان تا حد 0/3 امکان پذیر است. تولید بتن با مقاومت زیاد نیاز به دقت در انتخاب مصالح، نسبت های طرح اختلاط ، ساخت،حمل،تراکم و عمل آوری دارد.

در بتن های پر توان به دلیل کاهش نسبت آب به سیمان ، برای تامین کارایی استفاده از افزودنی های شیمیایی و معدنی ضروری است. در ضمن استفاده از فوق روان کننده نقش اساسی در تولید بتن با مقاومت زیاد دارد.

از موارد خیلی مهم در رابطه با بتن با مقاومت بالا در سازه ها، توجه دقیق به طرح اختلاط ، نحوه اجرا و عمل آوری آن است. در خصوص طرح اختلاط باید اشاره شود که به دلیل کثرت پارامترهای تاثیر گذار در خواص این بتن تاکنون روش اختلاط مشخصی در آیین نامه های معتبر پیشنهاد نشده است. بنابر این طرح اختلاط مناسب با مطالعات آزمایشگاهی تعیین می شود. در مورد اجرا نیز باید با استفاده از نیروهای ماهرو تجهیزات مناسب ، نظارت دقیق بر اجرای بتن اعمال می گردد. عمل آوری نیز باید به صورت پیوسته و با تامین رطوبت کافی در دمای 20 الی 25 درجه سانتیگراد انجام شود

مزایای بتن پرتوان

 • کاهش مقاطع سازه ای و افزایش زیر بنای مفید سازه
 • افزایش عمر سازه و کاهش چشمگیر هزینه تعمیر و نگهداری
 • کاهش حجم بتن ریزی و قالب بندی
 • مقاومت بالاتر نسبت به دوره های ذوب و انجماد و حمله عوامل خورنده
 • کاهش بار مرده سازه و کاهش ابعاد پی
 • افزایش سرعت اجرا به دلیل مقاومت اولیه بالای بتن و کاهش زمان قالب برداری
 • مدول الاستیسیته بالا

پروژه های اجرا شده

 • شرکت سرمایه گذاری هتل ملل
 • زیرگذر عابر پیاده چهارراه ولیعصر
 • بیمارستان خاتم الانبیاء
 • بانک آینده- چهارراه جهان کودک